Toekomstgericht veranderen

De behoeften en wensen van consumenten veranderen in een versneld tempo. Om aan dit dagelijks veranderende eisenpakket te voldoen is het essentieel dat organisaties de consumenten vóór zijn en niet gewoon volgen. Dit vraagt om een heldere toekomstvisie.